Close and go home

CRG Centre for Genomic Regulation – Annual Report

WEB · VIDEO · EDITORIAL DESIGN

El CRG continua apostant per l’Annual Report com a peça clau en la seva estratègia de comunicació en l’àmbit internacional. Un any més, pensem en la manera d’aportar exclusivitat al nostre client. El tractament de les imatges, i un codi cromàtic nou, amplien els límits de la mateixa identitat visual, aportant innovació i diferenciació.